Νόμος 4327/15

Ν4327/2015: Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4327/2015: Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 50/Α/2015), 14-05-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4186/2013 - Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2: Απόλυση Μαθητών Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Άρθρο 3: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 4: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 5: Έννοια και ίδρυση Επαγγελματικών Λυκείων

Άρθρο 6: Επανασύσταση καταργηθεισών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 7: Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

Άρθρο 8: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου

Άρθρο 9: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία

 

Άρθρο 10: Διάκριση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 13: Διευθυντής, Υποδιευθυντής και σύλλογος διδασκόντων

Άρθρο 14: Θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 15: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Επιλογή Στελεχών

 

Άρθρο 16: Πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 17: Προϋποθέσεις επιλογής

Άρθρο 18: Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 19: Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Άρθρο 20: Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, υπεύθυνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων

Άρθρο 21: Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 22: Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 23: Κρίση και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 24: Κρίση και επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Άρθρο 25: Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, υπεύθυνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Άρθρο 26: Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 27: Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 28: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπά Θέματα

 

Άρθρο 29: Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Άρθρο 30: ΕΣΕΤΑΚ και Ερευνητικά Κέντρα

Άρθρο 31: Σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας

Άρθρο 32: Λήξη θητείας συλλογικών και μονομελών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 33: Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-05-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.