Νόμος 4233/14 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3419/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) προστίθεται η φράση:

 

{καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3419/2005 ειδικά για τις περιπτώσεις εταιρειών που ασκούν τεχνικό έργο κατά τους ΚΑΔ του παραρτήματος και εφόσον αυτές αποτελούν μέλη μητρώων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σε κάθε περίπτωση για τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 3316/2005 ως υπηρεσία μίας στάσης ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.