Νόμος 4262/14 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) προστίθεται η φράση:

 

{καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.