Νόμος 4233/14 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1486/1984


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 6 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δύναται να ιδρύει επιστημονικά ή επαγγελματικά Τμήματα, με σκοπούς σχετιζόμενους με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τη μελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στα επιστημονικά και επαγγελματικά Τμήματα δύναται να συμμετέχουν μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αντεπιστέλλοντα μέλη, μη μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό του Τμήματος.

 

Τα Τμήματα διατηρούν μητρώα μελών. Οι αποφάσεις των Τμημάτων δεσμεύονται από το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό τους που εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή του.

 

Τα Τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους. που έχει εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δύναται να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και οι εκλογές των επιστημονικών του τμημάτων, με βάση τον κανονισμό εκλογών του επιστημονικού τμήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.