Νόμος 4233/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3669/2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 107 του νόμου 3669/2008 προστίθεται άρθρο 107Α ως εξής:

 

{Άρθρο 107Α: Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ως υπηρεσίας μιας στάσης

 

1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Επαγγελματική - Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) δύναται, κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων, να λειτουργεί και ως υπηρεσία μιας στάσης στη συγκέντρωση ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατά τις διαδικασίες τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), του Μητρώου Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, καθώς και άλλων Μητρώων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η αμοιβή που θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή στην Επαγγελματική - Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών του, τα στοιχεία που υποβάλλονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή στην Επαγγελματική - Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και ο τρόπος υποβολής τους, η οργάνωση των σχετικών βάσεων δεδομένων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, η διαδικασία αποστολής των δεδομένων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή την Επαγγελματική - Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών στην ως άνω αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, η διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και η ενδεχόμενη πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο των φορέων που δημοπρατούν έργα και μελέτες, στα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι συμμετέχοντες στις σχετικές δημοπρασίες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.