Νόμος 4164/13

Ν4164/2013: Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4164/2013: Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 156/Α/2013), 09-07-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Άρθρο 2: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύει

Άρθρο 3: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως ισχύει

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει

Άρθρο 8: Όρια Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Άδειες δόμησης με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση

Άρθρο 11: Διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών

Άρθρο 12: Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 4067/2012

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 3937/2011

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις Πολεοδομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-07-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.