Νόμος 4164/13 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 3937/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) προστίθεται νέα παράγραφος δ' ως εξής:

 

{δ. Δεν επανεξετάζεται στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 ή της κατάρτισης των δασικών χαρτών ο χαρακτήρας των εκτάσεων ή τμημάτων αυτών της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες δασικές αρχές, διοικητικές πράξεις κατά τη διάρκεια ισχύος και κατ' εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.