Νόμος 4052/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες 7 Υγειονομικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται με τα όρια των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας:

 

α) Την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής και περιλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Αττικής, με έδρα την Αθήνα.

 

β) Τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος, με έδρα τη Λάρισα.

 

γ) Την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, με έδρα τα Ιωάννινα.

 

δ) Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, με έδρα την Πάτρα.

 

ε) Την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με έδρα τον Πειραιά. Για το 2013 προστίθενται και οι Δήμοι της αντιπεριφέρειας Πειραιώς και Νήσων.

 

στ) Την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, με έδρα το Ηράκλειο.

 

ζ) Την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 01-01-2013.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αναστέλλεται:

μέχρι 30-12-2015 με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014),
μέχρι 31-12-2016 με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015),
μέχρι 31-12-2017 με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).
μέχρι 31-12-2018 με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

2. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του σχετικά με τον έλεγχο και εποπτεία των Διοικήσεων Υγειονομικής Περιφέρειας στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

3. Προστίθεται παράγραφος 7 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) ως ακολούθως:

 

{7. Τα υπάρχοντα επτά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Διοικήσεων Υγειονομικής Περιφέρειας μετονομάζονται την 01-07-2013 ως ακολούθως:

 

α)α) Η 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής μετονομάζεται σε 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

 

β)α) Η 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

γ)α) Η 3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας μετονομάζεται σε 3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

δ)α) Η 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας μετονομάζεται σε 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

ε)α) Η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου μετονομάζεται σε 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου.

 

στ)α) Η 7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης μετονομάζεται σε 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

 

ζ)α) Η 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης μετονομάζεται σε 7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.

 

Το προσωπικό της 3ης και 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας που κατέχει μόνιμη οργανική θέση, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωποπαγή θέση, δύναται με αίτησή του να παραμείνει στην έδρα της 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης που μετονομάζεται σε 7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία των Διοικήσεων Υγειονομικής Περιφέρειας που βρίσκεται στην τοπική αρμοδιότητα άλλης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας μετά τον επαναπροσδιορισμό των ορίων κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ανάλογα με τα όρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τη μεταβολή έδρας κάποιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, θέματα προσωπικού και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 αναστέλλεται:

μέχρι 30-12-2015 με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014),
μέχρι 31-12-2016 με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015),
μέχρι 31-12-2017 με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).
μέχρι 31-12-2018 με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

4. Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ανήκουν στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η μετακίνηση προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εντός των ορίων της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και για την κάλυψη των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων. Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης ορίζεται ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό διάστημα μετακίνησης.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο Β του άρθρου 18 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.