Νόμος 4316/14 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Παράταση έναρξης ισχύος ορίων Υγειονομικών Περιφερειών και έκδοσης των οργανισμών τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 4052/2012, όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως 30-12-2015.

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του νόμου 4238/2014, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-03-2015.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 221/Α/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει την 01-07-2015.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.