Νόμος 3965/11

Ν3965/2011: Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3965/2011: Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 113/Α/2011), 18-05-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Άρθρο 1: Λειτουργικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων

Άρθρο 2: Κανόνες λειτουργίας

Άρθρο 3: Απόσχιση κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 4: Κανονισμός του Ταμείου

 

Κεφάλαιο Β: Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

 

Άρθρο 11: Πλήρωση θέσεων προσωπικού

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας, Ιδιωτικής και Κοινωφελούς Περιουσίας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 15: Όργανα Ελέγχου

Άρθρο 16: Επιχειρησιακά Σχέδια

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις των δημόσιων επιχειρήσεων

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 19: Προϋποθέσεις ενίσχυσης και μέρισμα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 20: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 22: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-05-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.