Νόμος 3965/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, δεν μπορεί να ξεπερνά τα επτά. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της. Στην περίπτωση αυτή οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας, και αν δεν υπάρχει τέτοια, της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της δημόσιας επιχείρησης.

 

Εκλέγεται εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Εκλέγεται όποιος από τους δύο υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

 

Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1264/1982 (79/Α/1982). Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη στην παρούσα παράγραφο, καταργείται.}

 

2. Η διαδικασία συγκρότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του πρώτου μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 01-10-2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.