Νόμος 3913/11

Ν3913/2011: Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3913/2011: Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 18/Α/2011), 17-02-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας

Άρθρο 12: Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων

Άρθρο 21: Σύσταση Διεύθυνσης Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αρμοδιότητες αυτής

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα αξιοποίησης, ανάπτυξης και ασφάλειας κρατικών αεροδρομίων

 

Άρθρο 22: Αξιοποίηση και ανάπτυξη κρατικών αεροδρομίων

Άρθρο 22Α: Ρυθμίσεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων

Άρθρο 23: Υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους ελληνικούς αερολιμένες

Άρθρο 25: Σύσταση Διεύθυνσης Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Αρμοδιότητες

Άρθρο 26: Θέματα μεταφοράς προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 27: Θέματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Ίδρυση Εποπτικής Αρχής Τελών Αερολιμένων

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις του νόμου 2465/1997

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις του νόμου 3840/2010

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις του νόμου 3212/2003

Άρθρο 36: Τροποποιήσεις του νόμου 3429/2005

Άρθρο 37: Εξουσιοδότηση για την τροποποίηση του Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.