Νόμος 3913/11 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποιήσεις του νόμου 3429/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 20 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως προσετέθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), τροποποιείται ως εξής:

 

{Για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Εφετείου περί θέσεως των εταιρειών Ολυμπιακές Αερογραμμές Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία σε ειδική εκκαθάριση, αναστέλλεται προσωρινά κάθε μέτρο, εκκρεμές ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των εν λόγω εταιρειών και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.