Νόμος 3913/11 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις του νόμου 3840/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 7 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) προστίθεται άρθρο 7Α, που έχει ως ακολούθως:

 

{1. Για κάθε πράξη με την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) τομεακού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, που η Επιτροπή Μεγάλων Έργων εντάσσει στην κατηγορία των μεγάλων έργων, εκδίδεται απόφαση από την Επιτροπή, στην οποία προσδιορίζεται ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και οι αρμοδιότητες που του εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3614/2007.

 

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για όλες τις ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του νόμου 3840/2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.