Νόμος 3913/11 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στους αποσπασμένους στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προϋπόθεση για τη μηνιαία καταβολή των μερισμάτων για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού αποτελεί η αξιολόγηση από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας των επιδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σε συγκεκριμένους ετήσιους στόχους για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και η επιβεβαίωση από την ίδια Αρχή της επίτευξης των στόχων αυτών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 68 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

2. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999), όπως το πρώτο τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και οι αποφάσεις [Α] 2/44611/Α0024/1999 (ΦΕΚ 1336/Β/1999), Δ11/Α/18488/7838/2006 (ΦΕΚ 645/Β/2006) και Δ11/Α/25393/11020/2006 (ΦΕΚ 906/Β/2006) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.