Νόμος 3852/10 - Άρθρο 286

Άρθρο 286: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 01-01-2011 εκτός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α' και Β' του πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους, σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών, των άρθρων 94 παράγραφος 6 περιπτώσεις 41 και 42, 100, 204 παράγραφος ΣΤ', 216, 219, 222, 239, 240, 256, 257, 258, 264, 265, 267 παράγραφος 7, 269 παράγραφος 5, 272, 274, 280 παράγραφοι VI και VIII, 282 παράγραφοι 7, 8, 11 και 14, 283 παράγραφοι 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 και 18, 284 και 285, καθώς και των εξουσιοδοτικών διατάξεων προς έκδοση κανονιστικού χαρακτήρα πράξεων, που ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων 40 έως και 44 της παραγράφου II του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αρχίζει από την 01-07-2012. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί από 01-01-2011, εν όψει της άσκησης των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις είναι ισχυρές και αναπτύσσουν όλες τις έννομες συνέπειες αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 286 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10)ι)ε του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), με την παράγραφο 18 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.