Νόμος 4019/11

Ν4019/2011: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4019/2011: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 216/Α/2011), 30-09-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Άρθρο 3: Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Άρθρο 4: Σχέσεις μεταξύ των μελών και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Άρθρο 5: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 6: Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 7: Διανομή κερδών

Άρθρο 8: Πόροι

Άρθρο 9: Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Άρθρο 10: Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 11: Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 12: Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες

Άρθρο 13: Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 14: Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Άρθρο 15: Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας

Άρθρο 16: Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς

Άρθρο 17: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 18: Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-09-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.