Νόμος 3385/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003), καθώς και της παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003), έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους νομίμως λειτουργούντες αδειούχους παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και διαχειριστών προγραμμάτων των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1 του νόμου Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) αντίστοιχα.

 

2. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μετονομάζεται και εφεξής φέρει την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).

 

3. Η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τετραετούς θητείας και πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να μετατραπεί σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου.

 

4. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, η οποία προβλέπεται από την υπ' αριθμό [Α] 30161/08-03-2000 (ΦΕΚ 272/Β/2000) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), παρατείνεται για άλλα δύο (2) έτη αφότου έληξε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) και της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.