Νόμος 2778/99

Ν2778/1999: Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2778/1999: Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 295/Α/1999), 30-12-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας

 

Άρθρο 1: Ορισμός αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 2: Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 5: Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 6: Ενεργητικό και κανόνες αποτίμησης

Άρθρο 9: Ενημερωτικό δελτίο εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 11: Μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 13: Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις

Άρθρο 16: Συνέλευση των μεριδιούχων - Διάλυση του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 17: Συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 19: Εποπτεία - Κυρώσεις

Άρθρο 20: Φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων

 

Κεφάλαιο Β: Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

 

Άρθρο 21: Σκοπός και σύσταση της εταιρίας

Άρθρο 22: Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία

Άρθρο 23: Εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας σε οργανωμένη αγορά

Άρθρο 24: Θεματοφύλακας - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο 25: Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων

Άρθρο 26: Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις

Άρθρο 27: Διανομή κερδών

Άρθρο 28: Απαγόρευση μεταβίβασης ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακινήτων σε συγκεκριμένα πρόσωπα

Άρθρο 30: Εποπτεία - Κυρώσεις

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 32

Άρθρο 36

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σεισμοπλήκτων και άλλες φορολογικές διατάξεις

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών από δάνεια σεισμόπληκτων περιοχών όλης της Επικράτειας

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-12-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.