Νόμος 3385/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ποσά συντάξεων, τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω μηχανογραφικού σφάλματος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2000 έως 30-06-2001, σε προσωρινά αναπήρους συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων μετά τη λήξη του χρόνου της προσωρινής αναπηρίας τους και μέχρι την έκδοση και εκτέλεση οριστικών αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται ότι καλώς κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο.

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η λειτουργία του κλάδου αρχίζει από 01-01-2006.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.