Νόμος 3252/04

Ν3252/2004: Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3252/2004: Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 132/Α/2004), 22-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος

 

Άρθρο 1: Σύσταση - επωνυμία - έδρα

Άρθρο 2: Σκοποί

Άρθρο 3: Μέλη

Άρθρο 4: Εγγραφή - Συνδρομή

Άρθρο 5: Πόροι

Άρθρο 6: Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 7: Συνέλευση Αντιπροσώπων

Άρθρο 8: Εκλογή Αντιπροσώπων

Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας

Άρθρο 10: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16: Γενική Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος

Άρθρο 17: Εκλογή Περιφερειακού Συμβουλίου

Άρθρο 18: Περιφερειακό Συμβούλιο

Άρθρο 26: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 28: Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 31: Άδεια άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 35

Άρθρο 37

Άρθρο 39

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.