Νόμος 3149/03

Ν3149/2003: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3149/2003: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 141/Α/2003), 10-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

 

Άρθρο 1: Νομική Μορφή - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 2: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 3: Στρατηγικό σχέδιο - Επιχειρησιακό σχέδιο

Άρθρο 3Α: Συλλογή και πρόσκτηση Τεκμηρίων

Άρθρο 3Β: Διάρθρωση υπηρεσιών

Άρθρο 3Γ: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση

Άρθρο 4: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Β: Δημόσιες Βιβλιοθήκες

 

Άρθρο 5: Ίδρυση - Σκοπός

Άρθρο 6: Διοίκηση, αρμοδιότητες οργάνων των Βιβλιοθηκών

Άρθρο 7: Πόροι - Στέγαση

Άρθρο 8: Προσωπικό

Άρθρο 9: Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών

Άρθρο 10: Δίκτυο Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Άρθρο 11: Ενιαία οργάνωση Δημοτικών και άλλων Βιβλιοθηκών

 

Κεφάλαιο Γ: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 12: Ειδικά θέματα Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και Δημοσίων Βιβλιοθηκών

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 13: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 14: Θέματα οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 16: Ρύθμιση άλλων θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 18: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.