Νόμος 2744/99

Ν2744/1999: Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2744/1999: Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 222/Α/1999), 25-10-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Νομικό καθεστώς Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 2: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

Άρθρο 3: Τιμολογιακή πολιτική

Άρθρο 4: Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Μεταβίβαση Παγίων Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

Άρθρο 5: Προνόμια

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις Δημοσίου

Άρθρο 7: Επιχορήγηση επενδυτικών προγραμμάτων - Εξόφληση οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 8: Περιοχή δραστηριότητας Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης - Επέκταση Σχέσεις με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10

Άρθρο 12: Θέματα συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμων, κοινοτήτων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης και δημοτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-10-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.