Νόμος 2651/98

Ν2651/1998: Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2651/1998: Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 248/Α/1998), 03-11-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση και συμπλήρωση της χρηματιστηριακής και συναφούς νομοθεσίας

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985

Άρθρο 3: Διάθεση μετοχών με δημόσια εγγραφή

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων δευτερογενούς αγοράς ομολόγων Δημοσίου

 

Κεφάλαιο Β: Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

 

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις άλλων θεμάτων

 

Άρθρο 21: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2601/1998

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.