Νόμος 2651/98 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2601/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (υ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{υ. Ιερές μονές, καθώς και η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους για την ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών εργαστηρίων και χειροτεχνίας. Ενισχυόμενες δαπάνες θεωρούνται:

 

(i) Η κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης ή συντήρησης προϊόντων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

 

(ii) Οι δαπάνες επισκευής αποκατάστασης και μετατροπής των κτιρίων σε ξενώνες ή χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών ή χώρους μεταποιητικών εργαστηρίων και χειροτεχνίες.

 

(iii) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

 

(iv) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών.

 

(v) Οι δαπάνες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.}

 

2. Στην περίπτωση (σ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 και μετά τη φράση Ιερών Μονών προστίθεται η φράση και της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

 

3. Στην υποπερίπτωση (xi) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 και μετά τη φράση Ιερών Μονών προστίθεται η φράση και της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 και μετά τη φράση Ιερές Μονές προστίθεται η φράση και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.