Νόμος 3525/07

Ν3525/2007: Πολιτιστική χορηγία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3525/2007: Πολιτιστική χορηγία, (ΦΕΚ 16/Α/2007), 26-01-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 12: Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα

Άρθρο 14: Παρακράτηση ποσοστού υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Προώθησης Ελληνικού Πολιτισμού

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για την εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 19: Τελικές διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-01-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.