Νόμος 2579/98

Ν2579/1998: Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2579/1998: Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 31/Α/1998), 17-02-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογικές διαρρυθμίσεις

 

Άρθρο 1: Απαλλαγές, έκπτωση δαπανών από το εισόδημα και προθεσμία υποβολής της δήλωσης

Άρθρο 2: Προσδιορισμός ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα

Άρθρο 3: Υπολογισμός, προκαταβολή και παρακράτηση του φόρου

Άρθρο 4: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

Άρθρο 5: Αντικειμενικά κριτήρια

Άρθρο 6: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων

Άρθρο 7: Φορολογητέα κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών

Άρθρο 9: Φορολογία εντόκων τίτλων και χρηματιστηριακών συναλλαγών

Άρθρο 10: Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Άρθρο 11: Αύξηση κεφαλαίου εταιριών - Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972

Άρθρο 12: Επιβολή τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Άρθρο 13: Αύξηση της αξίας των υπεύθυνων δηλώσεων του νόμου 1599/1986 - Κατάργηση ορισμένων πάγιων τελών χαρτοσήμου

Άρθρο 14: Φορολογία Κεφαλαίου

Άρθρο 15: Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 16: Φορολογικές ταμειακές μηχανές

Άρθρο 17: Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

 

Κεφάλαιο Β: Μετατροπή του κέντρου προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών (ΚΕΠΕ) από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

 

Άρθρο 18: Μετατροπή - Έδρα - Εποπτεία

Άρθρο 19: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 20: Διοίκηση του Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - Επιστημονικός Διευθυντής

Άρθρο 21: Ομάδα ερευνητικού προγραμματισμού

Άρθρο 22: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 23: Πόροι του Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - Διευκολύνσεις

Άρθρο 24: Προσωπικό του Κέντρου - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 25: Λοιπές σχετικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 26: Οργανωτικά θέματα

Άρθρο 27: Διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις του Κράτους και των δημοσίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Άρθρο 28: Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 29: Θέματα Χρηματιστηρίου Αξιών - Αθηνών και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 30: Διευθετήσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων

Άρθρο 31: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-02-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.