Νόμος 2516/97

Ν2516/1997: Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2516/1997: Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 159/Α/1997), 08-08-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης

Άρθρο 5: Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Άρθρο 6: Προσφυγές

Άρθρο 7: Άδεια εγκατάστασης δραστηριότητας

Άρθρο 8: Άδεια εγκατάστασης για επέκταση δραστηριοτήτων που λειτουργούν νομίμως

Άρθρο 9: Επανεξεταζόμενα αιτήματα σε δεύτερο βαθμό

Άρθρο 10: Επιτροπές επανεξέτασης

Άρθρο 11: Άδεια οικοδομής

Άρθρο 12: Παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

Άρθρο 13: Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 14: Αλλαγή του φορέα της άδειας λειτουργίας ή της επωνυμίας του

Άρθρο 15: Έλεγχοι

Άρθρο 16: Κυρώσεις

Άρθρο 17: Παράβολα

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-08-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.