Νόμος 2516/97 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α. Έναν πτυχιούχο ανώτατης σχολής με εξειδίκευση σε θέματα μετρολογίας, ως πρόεδρο.

β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας.

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ειδικευμένο σε θέματα μετρολογίας.

δ. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας.

ε. Έναν εκπρόσωπο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας.

στ. Δύο πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας.

 

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.}

 

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2231/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλήρωση αυτών για το υπόλοιπο της θητείας γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν είναι κατώτερος των έξι.}

 

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι το διορισμό του προβλεπόμενου από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.