Νόμος 2516/97 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) προστίθενται τα εξής:

 

{ΕΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.}

 

2. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του νόμου 2414/1996 αναστέλλεται για τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Ανώνυμη Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της (άμεσες και έμμεσες εταιρείες του Ομίλου Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την 31-12-1997. Για όσες από τις παραπάνω εταιρείες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των καταστατικών τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 2414/1996, κατά την έναρξη της αναστολής που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις των καταστατικών τους, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την παραπάνω προσαρμογή.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης η παραπάνω αναστολή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη εξάμηνο. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία οι παραπάνω εταιρείες οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του νόμου 2414/1996.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.