Νόμος 2399/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λιμενικά τέλη επιβατών - Σκοπός - Προϋποθέσεις και τρόπος επιβολής τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε ή αποβιβάζεται από πλοίο, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος χρήσεως λιμένα υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης, για την κατασκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α/2007).

 

2. Το τέλος συνίσταται σε συνολική ποσοστιαία προσαύξηση 5% στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου για τους επιβάτες των πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ - Ο/Γ και υδροπτερύγων πλοίων γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού, με ελληνική ή ξένη σημαία και αναγράφεται στα εισιτήρια αναλυτικά ως 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα επιβίβασης και 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αποβίβασης.

 

Ειδικότερα:

 

Α. Ποσοστό 30% από τα έσοδα των διακινουμένων επιβατών προς το εξωτερικό της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

Β. Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια επιβατηγών - τουριστικών πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία επιβάλλεται πάγιο τέλος αναλόγως της τιμής του εισιτηρίου ή του ναύλου ως εξής:

 

Κόστος εισιτηρίου (€)

Πάγιο τέλος (€)

μέχρι 5

0,10

από 5 - 10

0,15

από 10-20

0,20

από 20-30

0,25

από 30-40

0,30

από 40 και άνω

0,35

 

Το πιο πάνω τέλος επιβάλλεται σε επιβάτες που συμμετέχουν:

 

i. σε ημερήσια - μονοήμερη κρουαζιέρα μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού ή προσεγγίζει απευθείας σε λιμένα του εξωτερικού, για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα,

 

ii. σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα, ανεξάρτητα εάν η κρουαζιέρα περιορίζεται μόνο μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού ή προσεγγίζει απευθείας σε λιμένες του εξωτερικού, χωρίς ενδιάμεση προσέγγιση σε ελληνικούς λιμένες,

 

Πολυήμερη κρουαζιέρα νοείται η περιήγηση με επιβατηγό - τουριστικό πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο,

 

iii. σε θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό με πλοία ή μικρά σκάφη του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999) με προορισμό από και προς τον ίδιο λιμένα και από λιμένα σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και αντιστρόφως,

 

iv. για κάθε επιβάτη που διέρχεται TRANSIT σε κάθε ελληνικό λιμάνι προσέγγισης του πλοίου. TRANSIT νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβατηγού πλοίου που έχει αφετηρία λιμένα εξωτερικού, ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα λιμάνια, που προσεγγίζει το πλοίο, για περιήγηση της πόλης και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή, που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2B τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 195/2005 (ΦΕΚ 236/Α/2005).

 

γ. Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:

 

i) τα νήπια μέχρις ενός έτους

ii) οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια, εσωτερικού που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς

iii) οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και

iv) οι επιβάτες των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και των επαγγελματικών του νόμο [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999).

 

Δ. Τα πιο πάνω τέλη δεν ισχύουν για τους Οργανισμούς Λιμένος ΑΕ, που συστάθηκαν με τον νόμο 2932/2001 και τους Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, οι οποίοι υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίων, ύστερα από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών, για τον καθορισμό του ειδικού τέλους επιβατών, χωρίς αυτά να εισάγουν διακρίσεις ανάλογα με τον λιμέ να προορισμού των (εσωτερικό ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες).

 

Το ειδικό τέλος επιβατών θα αναλώνεται αποκλειστικά για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/2003 (ΦΕΚ 219/Α/2003) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ3.2Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Τα τέλη της παραγράφου 2Β, 2Γ και 2Δ του παρόντος αυξάνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Το τέλος περιλαμβάνεται στα εισιτήρια και εισπράττεται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν αυτά, δηλαδή τα ναυτικά πρακτορεία, τα τουριστικά γραφεία και συναφείς επιχειρήσεις. Το εισπραττόμενο για κάθε ημερολογιακό μήνα ποσό πρέπει να κατατίθεται από τους υπεύθυνους για την είσπραξη μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στο λογαριασμό για το δικαιούχο δημόσιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων κατά θέσεις εισιτηρίων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο αυτή για κατάθεση από τους υπεύθυνους του εισπραττόμενου ποσού για κάθε μήνα ισχύει και για την απόδοση του ειδικού τέλους διέλευσης δια των προκυμαίων οχημάτων πάσης φύσεως που επιβιβάζονται στα πλαίσια δια της ίδιας αυτών δυνάμεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 158/1969 (ΦΕΚ 63/Α/1969).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 

5. Οι υπεύθυνες για την είσπραξη επιχειρήσεις έχουν αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ευθύνη με τους υπόχρεους επιβάτες για την καταβολή του τέλους. Οι δημόσιοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για τους οποίους επιβάλλεται το τέλος αυτό, δύνανται, για τη διαπίστωση της κανονικής βεβαίωσης είσπραξης και απόδοσης του τέλους, να προβαίνουν στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρίσκονται εις χείρας των υπευθύνων για την είσπραξη του ή τρίτων.

 

Οι υπηρεσίες του Κράτους οφείλουν να παρέχουν κάθε αναγκαίο που έχουν στη διάθεση τους στοιχείο για έλεγχο με αίτηση του ενδιαφερόμενου δημόσιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

 

6. Η βεβαίωση οφειλόμενων ποσών του λιμενικού τέλους γίνεται με πράξη του συλλογικού οργάνου του δημοσίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Η είσπραξη των ποσών που έχουν βεβαιωθεί γίνεται από αυτό κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974).

 

Σε περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986) Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις και οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται με ιδιαίτερη πράξη της Λιμενικής Επιτροπής. Η άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος κατά της βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών αναστέλλει την καταβολή του ενός τρίτου της οφειλής που έχει βεβαιωθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 

7. Για τη μη είσπραξη, τη μειωμένη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης του τέλους από την υπεύθυνη επιχείρηση μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του δημόσιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του οικείου λιμένα ή της οικείας λιμενικής αρχής να:

 

i. επιβάλλεται υπέρ του οικείου Λιμενικού Ταμείου πρόστιμο ανερχόμενο μέχρι το εικοσαπλάσιο της αξίας του μη εισπραχθέντος ή καθυστερημένα αποδοθέντος τέλους

 

ii. αφαιρείται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες ή ανακαλείται οριστικά η άδεια σκοπιμότητας πραγματοποίησης δρομολογίων ή η εκτέλεση τουριστικών πλοίων στα θαλάσσια μεταφορικά μέσα της συγκεκριμένης επιχείρησης.

 

iii. αφαιρείται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες ή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του ναυτικού πρακτορείου. Εάν το πρακτορείο ή η επιχείρηση που εκδίδει τα εισιτήρια ή εισπράττει τα οφειλόμενα στο λιμενικό ταμείο τέλη λειτουργεί σαν τουριστικό πρακτορείο του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), η προσωρινή αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου για τον Τουρισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 

8. Οι υπεύθυνοι για κάθε λιμάνι, που εκδίδουν νομίμως εισιτήρια επιβατών των πάσης φύσεως πλοίων, υποχρεούνται να καταθέσουν στο οικείο λιμενικό ταμείο, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης εμπορικής τράπεζας για την εγγύηση της καλής διαχείρισης και απόδοσης των λιμενικών τελών για τα εισιτήρια των επιβατών. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 

9. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις της παραγράφου 7, σε κάθε περίπτωση μη είσπραξης ή καθυστέρησης απόδοσης των εισπραχθέντων λιμενικών τελών από τις παραπάνω επιχειρήσεις, οι κατά τόπους λιμενικές αρχές, μετά από αίτηση του δημόσιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα απαγορεύουν τον απόπλου των πλοίων για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση απόδοσης των οφειλόμενων τελών.

 

10. Ορίζεται αμοιβή των επιφορτισμένων για την είσπραξη του τέλους αυτού ναυτικών πρακτορείων και λοιπών επιχειρήσεων ποσοστού 5% στο εισπραττόμενο κατά περίπτωση ποσό το οποίο θα παρακρατείται από τα δικαιούμενα, κατά την απόδοση του στο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

 

11. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το τέλος της παραγράφου 1 δύναται να εισπράττεται απευθείας από τα όργανα του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή από τρίτους στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη, με απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης τους. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

12. Ταχυδρομικά ή τραπεζικά έξοδα απόδοσης των υπέρ λιμενικών ταμείων δικαιωμάτων, που εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις από λιμενικές αρχές στην έδρα των οποίων δεν υπάρχει κατάστημα Τράπεζας της Ελλάδος, βαρύνουν το οικείο λιμενικό ταμείο.

 

13. Οι προμήθειες και πάσης φύσεως νόμιμα δικαιώματα που παρακρατούνται από τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς κατά την εξόφληση των επιταγών που εκδίδονται από τα λιμενικά ταμεία βαρύνουν αυτά.

 

14. Από τα σύμφωνα με τις παραγράφους 2Α, 2Β, 2Γ και 2Δ του παρόντος άρθρου εισπραττόμενα δικαιώματα υπέρ των λιμενικών ταμείων ποσοστό 5% αποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), για τις υπηρεσίες ασφαλούς διακίνησης που παρέχουν οι λιμενικές αρχές στο επιβατικό κοινό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001).

 

15. Επίσης ορίζεται ποσοστό κράτησης 5% ως έσοδο υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού στα παρακάτω τέλη και δικαιώματα που βεβαιώνονται ή εισπράττονται από τις λιμενικές αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 

α) από τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα προσόρμισης - παραβολής - πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού των πλοίων, καθώς και του ειδικού τέλους διέλευσης οχημάτων, για τα λιμενικά ταμεία της χώρας.

 

β) από τις εισπράξεις των φαρικών τελών.

 

γ) από τα πρόστιμα του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973) Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που βεβαιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές και εισπράττονται από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και από τα πρόστιμα των άρθρων 44 και 45 του ως άνω Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, καθώς και των προστίμων του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/1998), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά,

 

δ) από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001), με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998), με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001), με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

16. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης του προβλεπόμενου στις παραγράφους 14 και 15 ποσοστού 5% στο δικαιούμενο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001).

 

17. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να καθορίζονται για ειδικές κατηγορίες πλοίων απαλλαγές ή μειώσεις για τα κάθε φύσης λιμενικά και φαρικά τέλη που επιβάλλονται στα πλοία, επιβάτες - οχήματα ή φορτία στους λιμένες της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

18. Για την εκτέλεση και συντήρηση των λιμενικών έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η σύναψη δανείων από τα λιμενικά ταμεία με εγγύηση των παραπάνω εσόδων, καθώς και η διάθεση άλλων διαθέσιμων κεφαλαίων τους, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Δανειακές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τα Λιμενικά Ταμεία μέχρι την έκδοση του νόμου αυτού βαρύνουν τα έσοδα του ειδικού τέλους

του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 τίθεται όπως προστέθηκε με την περίπτωση θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 

19. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή μέχρι ενός εκατομμυρίου δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ι' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 

20. Για τη χωροθέτηση και δημιουργία των λιμένων εθνικής και περιφερειακής σημασίας του νόμου 2218/1994 και των σχετικών λιμενικών έργων στη χώρα από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, καθώς και για της πάσης μορφής παραχωρήσεις στους χώρους αυτών και στις λιμενικές εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης από αυτό ενιαίας ναυτιλιακής και λιμενικής πολιτικής της χώρας, καθώς και για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

 

21. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3878/1958, του άρθρου 34 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4544/1966 και των άρθρων 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 158/1969, καθώς και κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

 

22. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.