Νόμος 2881/01

Ν2881/2001: Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2881/2001: Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 16/Α/2001), 06-02-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 2: Ναυάγια σε λιμένες, διώρυγες, διαύλους

Άρθρο 3: Επικίνδυνα και επιβλαβή πλοία σε λιμένες, διώρυγες, διαύλους

Άρθρο 5: Επιβλαβή πλοία λόγω ακινησίας

Άρθρο 7: Υποχρεωτική ασφάλιση πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και κατασκευών στη θάλασσα

Άρθρο 9: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 10: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 11: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 14: Ποσοστά κράτησης επί των προστίμων υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-02-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.