Νόμος 2359/95

Ν2359/1995: Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2359/1995: Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 241/Α/1995), 21-11-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Παροχή μετοχικής ενίσχυσης για την εξυγίανση της Τράπεζας

Άρθρο 2: Αναδιάρθρωση της Τράπεζας - Εκσυγχρονισμός εσωτερικών λειτουργιών

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις καταστατικού Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως

Άρθρο 7: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-11-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.