Νόμος 2115/93 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5 και τη νομοθεσία που ισχύει για τους δήμους και τις κοινότητες.}

 

2. Στο άρθρο 23 του νόμου 1428/1984 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Επί παρατάσεων μισθώσεως δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αδρανών υλικών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του β' εδαφίου της περιπτώσεως α του άρθρου 20 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.