Νόμος 2115/93 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Όταν για την εξυπηρέτηση της εκμεταλλεύσεως των λατομείων της προηγούμενης παραγράφου ή για την κατασκευή έργων υποδομής είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, που βρίσκεται μέσα στη λατομική περιοχή ή έξω από αυτήν, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση της ξένης ιδιοκτησίας, θεωρούμενη ότι συντελείται για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

 

Οι εκτάσεις αυτές δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εξορυκτικής δραστηριότητας.

 

Σε κάθε περίπτωση η απαλλοτρίωση γίνεται με δαπάνες του εκμεταλλευτή και υπέρ του Δημοσίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.