Νόμος 2115/93 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του νόμου 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Κατά των αποφάσεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 16 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επί των πιο πάνω προσφυγών αποφαίνεται κατ' ουσίαν ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κατάθεση τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.