Νόμος 1428/84 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κυρώσεις για παράνομη εκμετάλλευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά, μάρμαρα ή βιομηχανικά ορυκτά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 5895/1933 και με πρόστιμο από 5.000.000 έως 50.000.000 δραχμές, που επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων.

 

Σε περίπτωση υποτροπής, με απόφαση του νομάρχη, μετά από εισήγηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, διατάσσεται η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου. η απόφαση του νομάρχη κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελία πλημμελειοδικών και στην αρμόδια αστυνομική αρχή προκειμένου να παράσχουν τη συνδρομή τους, εφόσον αυτή καθίσταται αναγκαία.

 

Η σφράγιση διενεργείται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία συγκροτείται με την απόφαση σφραγίσεως.

 

Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία και το προϊόν περιέρχεται σε αυτήν.

 

2. Με απόφαση του νομάρχη, που λαμβάνεται ύστερα από ενημέρωση αυτών που ασκούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης, ζητείται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.