Νόμος 1647/86 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα, οι αμοιβές για ειδικές εργασίες πέραν από τα συνήθη καθήκοντα του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που κατέχει προσωρινές θέσεις αορίστου χρόνου τεχνικού προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) των έργων του προγράμματος των δημόσιων επενδύσεων μπορεί να βαρύνουν και τις πιστώσεις του προγράμματος αυτού. Το ποσό των πιστώσεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του ετήσιου προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, εγγράφεται στις συλλογικές αποφάσεις μελετών και έργων των υπουργείων και η κατανομή του ποσού στις υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

 

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) των έργων του ετήσιου προγράμματος των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. H κατανομή του ποσού γίνεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 1832/1989. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1308/1995, από τις πιστώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να καλύπτονται και οι δαπάνες για τις μετακινήσεις εκτός έδρας οδοιπορικά κ.λ.π. έξοδα στην ΕΟΚ, του προσωπικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Επίσης μπορεί να καλύπτονται και οι δαπάνες του ανωτέρω προσωπικού για την εκτός έδρας κίνηση και οδοιπορικά έξοδα του λοιπού μη τεχνικού προσωπικού, όπως επίσης και αμοιβές για υπερωριακή, νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του τεχνικού και λοιπού προσωπικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.