Νόμος 1647/86 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κύρωση αποφάσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:

 

α) Η υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/01/26/ΦΝ294/1986

β) Η υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/01/48/ΦΝ294/1986

γ) Η υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/03/40/ΦΝ294/1986

δ) Η υπουργική απόφαση [Α] 9152/426/12-13/1986, (ΦΕΚ 41/Β/1986).

 

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η παρακάτω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:

 

Υπ' αριθμόν [Α] ΕΔ2Α/01/73/ΦΝ273/1986

 

3. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η παρακάτω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:

 

Υπ' αριθμόν [Α] ΕΔ2Α/02/80/Φ.1.3/1986 (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

 

4. Στο άρθρο 19 του νόμου 716/1977 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι ανωτέρω παράγραφοι εφαρμόζονται και σε μελέτες που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΜΠΔΕ) που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 103/1973 (ΦΕΚ 177/Α/1973) καταργουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 9 του (ΚΑΜΠΔΕ) που αφορούν στις συμβατικές υποχρεώσεις του μελετητή.}

 

5. Στο άρθρο 25 του νόμου 716/1977 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 η φράση:

 

{πλην των διατάξεων του άρθρου 9 του (ΚΑΜΠΔΕ) που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 103/1973 και αφορούν στις συμβατικές υποχρεώσεις του μελετητή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.