Νόμος 1469/84

Ν1469/1984: Ασφάλιση ομογενών, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1469/1984: Ασφάλιση ομογενών, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων, (ΦΕΚ 111/Α/1984), 03-08-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Κεφάλαιο Α: Προαιρετική ασφάλιση ομογενών - Αναγνώριση απασχόλησης ομογενών

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση και συμπλήρωση νομοθεσίας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 24

Άρθρο 27

 

Κεφάλαιο Γ: Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για συνταξιοδότηση και λοιπά ασφαλιστικά θέματα

 

Άρθρο 33

Άρθρο 35

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 31-07-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.