Νόμος 1469/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 4 του νόμου [Ν] 1358/1983 (ΦΕΚ 64/Α/1983) εφαρμόζονται και στα πρόσωπα που ασφαλίζονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν στρατιωτική υπηρεσία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας, στο λιμενικό σώμα και στο πυροσβεστικό σώμα. Η εισφορά εξαγοράς του χρόνου που αναγνωρίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κλάση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

 

2. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του έχουν συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης μέχρι 1.000 ημερομίσθια, που θα λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης μόνο λόγω γήρατος και θανάτου. Η σχετική αίτηση για την αναγνώριση του κατά το προηγούμενο εδάφιο χρόνου πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Για την εξαγορά του παραπάνω χρόνου καταβάλλεται επί χρόνο ίσο με τον αναγνωριζόμενο η εισφορά της 2ης ασφαλιστικής κλάσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.

 

3. Για τα μέλη της ελληνικής μειονότητας (υπηκόους Έλληνες και ομογενείς) κατοίκους Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου δεν ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου του ορίου ηλικίας, των ημερών ασφάλισης και της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για την αναγνώριση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.