Νόμος 1428/84 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) Ο νόμου [Ν] 386/1976 (ΦΕΚ 188/Α/1976), πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 αυτού.

 

β) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 595/1978 (ΦΕΚ 126/Α/1978) και

 

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 οι παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 17, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 και τα άρθρα 45 και 50 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977), καθώς και, μόνο ως προς τις διατάξεις τους που αναφέρονται στα αδρανή υλικά, τα άρθρα 11, 35 και 44, η παράγραφος 1 του άρθρου 23, η παράγραφος 1 του άρθρου 18, οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 38 και η παράγραφος 3 του άρθρου 39, που αναφέρονται στα λατομεία αδρανών υλικών του ιδίου νόμου και

 

δ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 669/1977.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.