Νόμος 669/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Λατομικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι μεταλλεύματα ή μεταλλευτικά ορυκτά, κατά τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα.

 

Λατομεία είναι τόποι, από τους οποίους εξορύσσονται τα λατομικά ορυκτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' του άρθρου 36 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984).

 

2. Τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται, δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου, εις τις κάτωθι κατηγορίας:

 

α) Βιομηχανικά ορυκτά

β) Μάρμαρα και

γ) Αδρανή υλικά.

 

Επί των τελευταίων τούτων ισχύουν οι διατάξεις του νόμου [Ν] 386/1976 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων εις περιοχήν του Πεντελικού όρους, ως αυτές συμπληρώνονται υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.