Νόμος 669/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις την κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών υπάγονται πάντα τα λατομικά ορυκτά εκτός των κατηγοριών των μαρμάρων και των αδρανών υλικών. Τοιαύτα είναι ιδία ο καολίνης, ο μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρη, η θηραϊκή, γη, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, οι άργιλοι και οι μάργες πλινθοποιίας, κεραμοποιίας, τσιμεντοβιομηχανίας, ως και εν γένει τα αργιλικά και μαργαϊκά πετρώματα τα χρησιμοποιούμενα εις την τσιμεντοβιομηχανία.

 

2. Εις την κατηγορία των μαρμάρων υπάγονται διάφορα πετρώματα, ποικίλων χρωμάτων, εξορυσσόμενα εις όγκους, επιδεκτικά κοπής, λειάνσεως και στιλβώσεως, ως και ο πωρόλιθος και το αλάβαστρο και ο όνυξ.

 

3. Εις την κατηγορία των αδρανών υλικών υπάγονται τα οριζόμενα υπό του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 386/1976.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 36 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984).

 

4. Επί πάσης αμφιβολίας, ή αμφισβητήσεως, περί του εις ποίαν κατηγορία υπάγεται λατομικό ορυκτόν, αποφαίνεται ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετά σύμφωνον γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων, εκδιδόμενη μετά γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.