Προεδρικό διάταγμα 59/95

ΠΔ 59/1995: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης CΕ σύμφωνα με την Οδηγία 1993/68/ΕΟΚ της 22-07-1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 59/1995: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης CΕ σύμφωνα με την Οδηγία 1993/68/ΕΟΚ της 22-07-1993, (ΦΕΚ 46/Α/1995), 27-02-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984), καθώς και του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993).

 

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 1993/68/ΕΟΚ, άρθρο 1 παράγραφος 11 και άρθρο 12, σχετικά με την επίθεση και χρήση της σήμανσης CE.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΥΠ/79/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 364/Β/1994).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1026431/268/0006Α/02-09-1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β/1994).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 717/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-02-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.