Προεδρικό διάταγμα 59/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

{1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχει επιφορτίσει με την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 7, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.

 

2. Για την επιλογή των εν λόγω οργανισμών, εφαρμόζονται τα βασικά κριτήρια του παραρτήματος V.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.