Προεδρικό διάταγμα 59/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

{Παράρτημα Ι: Σήμανση πιστότητας CE και πρόσθετες ειδικές σημάνσεις

 

1. Σήμανση πιστότητας CE.

 

Η σήμανση πιστότητας CE αποτελείται από το ακρωνύμιο CE σύμφωνα με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

 

pd.59.95.1

 

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης που προκύπτουν πρέπει να διατηρούνται οι ανακύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.
Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm.

 

2. Ειδικές σημάνσεις.

 

Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CE

 

Το σήμα ενεργειακής απόδοσης, που απονέμεται δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας, αντιστοιχεί προς το κατωτέρω σύμβολο.

 

pd.59.95.2}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.