Προεδρικό διάταγμα 380/80

ΠΔ 380/1980: Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμο Αμαρουσίου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 380/1980: Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμο Αμαρουσίου (Αττικής), (ΦΕΚ 106/Α/1980), 05-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

3. Την σχετική πρόταση του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής διατυπωθείσα εις την υπ' αριθμό 31/1980 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

4. Το γεγονός ότι ως διαπιστώνεται εκ της ως άνω αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου υφίσταται δυνατότης οργανώσεως εις τον Δήμο Αμαρουσίου καταλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 417/1980 και 419/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργών Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 03-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.