Προεδρικό διάταγμα 380/80 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρξάμενες διαδικασίες επί αρμοδιοτήτων μεταβιβαζομένων δια του παρόντος, οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εις την πολεοδομική υπηρεσία, εις συμβούλια ή επιτροπές κ.λ.π. συνεχίζονται και περαιώνονται υπό της αυτής υπηρεσίας και κατά την αυτήν μέχρι της ισχύος του παρόντος διαδικασίαν.

 

2. Κατά το πρώτον στάδιον εφαρμογής του παρόντος οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παρέχουν πάσαν συνδρομή εις την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δια την ενάσκηση των αντιτιθεμένων εις αυτήν δια του παρόντος αρμοδιοτήτων.

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 01-06-1980.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.