Προεδρικό διάταγμα 380/80 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφυλασσομένων των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών επί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, δύναται πάντοτε ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και ο οικείος Νομάρχης δια των υπ' αυτών οριζομένων οργάνων, να ασκήσουν επιθεώρηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, επί της υπό ταύτης ενασκήσεως των δια του παρόντος διατάγματος μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.

 

2. Η έκθεσις επιθεωρήσεως διαβιβάζεται πάντοτε προς το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, τον Νομάρχη και τον Δήμαρχο ο οποίος υποχρεούται να την ανακοινώσει εις το Δημοτικόν Συμβούλιον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.